6

Yabancı ülke vatandaşlarının ya da şirketlerinin Türkiye’de şirket kurabilmelerinin önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Türkiye’de Şirket kuruluş maliyeti ortak sayısı, sermaye tutarı ve yapılacak iş konularında değişiklik gösterebilir ama ortalama maliyet hesaplaması aşağıdaki gibidir. Örnek limited şirket kuruluşu için verilmiştir.

Örnek Veriler;

 • Ortak Sayısı: 1 (Kişi )
 • Müdür Sayısı: 1
 • Sermaye Tutarı: 100.000 TL
 • Sektör: Toptan Satış

Kuruluşa hazırlık aşamasında sizden talep edeceğimiz evrakların Türkiye’de tercüme ve noter işlemlerinin yapılması ortalama 600 USD tutmaktadır. Bu tutar kişiler için hesaplanmıştır. Tüzel kişi ortakların evraklarının tercüme ve noter işlemleri ortalama 1.300 USD tutmaktadır.

 • Şirket ana sözleşmesi hazırlanıp notere onaylatılması 200 USD,
 • Sermaye için ödenecek vergi 100.000  *4 / 10,000 = 40 TL ( 14 USD )
 • Ticaret Odası Kayıt Ücreti: 450 USD
 • Resmi Defterlerin Noter Onay Ücreti: 150 USD
 • Şirket Müdürü için İmza Beyannamesi: 70 USD
 • Mali Müşavirlik Vekâleti: 40 USD
 • Fatura Hazırlanması: 50 USD
 • Şirket Kuruluş Danışmanlık Ücreti: 650 USD

Fazladan her bir ortak için 200 USD, Fazladan her bir müdür için 350 USD maliyet artacaktır. Anonim şirketlerde maliyet ortalama limitet şirketlerden %25 daha fazladır. Tutarlar KDV dâhil hesaplanmıştır.

Şirket kuruluşunda sermaye tutarınızın %25’ini bankaya bloke etmeniz gerekmektedir. Şirket kurulduktan sonra bloke iptal olacak ve para şirket hesabınıza geçecektir.

Şirket kuruluşu aşamasında sizin adınıza yapılan bütün ödemelerin size belgeleri verilecek, ayrıca danışmanlık ücretimiz için fatura düzenlenecektir.

Bu yazı bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Fiyatlandırma her şirket için farklı olabilmektedir.

Türkiye şirket kuruluşu maliyetleri konusunda daha fazla bilgi almak için ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

contact@sosyalsirket.com.tr ( Sorularınızı; Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde sorabilirsiniz. )