Bookkeeping - Turkey

Günümüzün hızla değişen dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde şirket yöneticileri, personellerinin kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilmeleri amacıyla, şirketlerinin varlığını devam ettirirken yasal olarak yerine getirilmesi gereken görevler ve sorumluluklar için muhasebe ve mali isler konularında dış kaynak kullanımına yönelmektedirler. Bu hizmetleri müşterilerimize sunarken yaklaşımımız, esnek bir yapıda müşterilerimiz ile tam bir işbirliği içerisinde çalışarak onların değişen ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin sağlanmasıdır.

Muhasebe ve Defter Tutma hizmetimizin ana başlıkları,

  • Türk kanunlarına uygun olarak yasal defterlerin tutulması
  • Faaliyetlere yönelik Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi,
  • Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi,
  • Dönem sonlarında ( Aylık, Üç Aylık, Altı Aylık ve Yıllık )  bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu v.b. mali tablo ve raporların hazırlanması
  • Sabit kıymetlere yönelik hizmetler
  • Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü
  • Türk Vergi Kanunları uyarınca yapılması gereken vergi bildirimlerinin yapılması
  • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması