limited-sirket-yabanci-ortakYabancı ortaklı şirket kuruluşlarında yabancı ortaklar ve yabancı şirket müdürleri için çalışma izni alınması gerekmektedir. Çalışma izni için şirketin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Türkiye Çalışma İzni Ve Oturma İzni

Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL ya da brüt satışlarının en az 800.000 TL ya da son yıl ihracat tutarının en az 250.000 USD olması gerekmektedir.

  • Çalışma izni talep edilen şirkette her yabancı ortak için en az 5 ( Beş ) Türkiye Cumhuriyeti  Vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancı şirket ortağı ise beş kişilik istihdam şartı, bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı şirkette birden fazla yabancı için çalışma izni alınacaksa, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı 5 ( Beş) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşını  istihdamı aranmaktadır.

Şirket kuruluşu yapılırken yabancı ortakların çalışma izinlerinin olması gerekmemektedir. Şirket kuruluşundan sonra çalışma izni için başvuru yapılabilir.