• Türkiye Şirket Kuruluşu ve Muhasebe Hizmetleri

    Türkiye Şirket Kuruluşu ve Muhasebe Hizmetleri


TÜRKİYE HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

TÜRKİYE HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Başkent : Ankara
Büyük Şehirleri: Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Kocaeli, Sakarya
Resmi Dili: Türkçe
Nüfusu : 78.741.053
Para Birimi: Türk Lirası
Telefon Kodu: +90
Şirket Türleri: Limited Şirket, Anonim Şirket, Tanıtım Ofisi, Şube
KDV : %1, %8 ve %18
Kurumlar Vergisi: %20
Asgari Ücret: Net 1.300,00 TL – Brüt 1.647,00 TLTÜRKİYE’YE YATIRIM

Türkiye çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle  dünya ölçeğinde öne çıkan bir bölgedir. Tarım, sanayi, hizmetler ana sektörlerinin tümünde önemli potansiyel göstermektedir. . Ekonominin önemli bir göstergesi olan ihracat açısından Türkiye gelişim içindedir. Bu nitelik hem sosyal hem ekonomik olarak Türkiye rekabet etme, kapasite geliştirme ve uyum sağlamada avantaj kazandırmıştır.

Pazara erişim imkanı yatırım kararlarında dikkate alınan en önemli konular arasındadır. Ürünün kısa sürede ve güvenli biçimde hedef lokasyona ulaştırılmasını sağlayacak lojistik potansiyeli Türkiye’de mevcuttur.

Türkiye’de şirket kurmak isteyen yatırımcılara yönelik uygulamalar ayrımcılık yapmama ve eşit muamele ilkelerine dayandığından yerli yatırımcılar için geçerli olan hak ve sorumluluklar yabancı yatırımcılar için de geçerlidir. Kurulan bir yabancı şirketin sermayesinde ya da yönetiminde Türk payı olması zorunluluğunu getiren herhangi bir kural bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, bir şirket % 100 yabancı sermaye ile kurulabilir.

Türkiye, yasal düzenlemeler sayesinde yatırımcılar için son derece elverişli bir iş ortamı sunmaktadır. Girişimciler, kişinin uyruğuna ya da ikamet ettiği yere bakılmaksızın, şirket kurabilmektedir.